Megaschepen belangrijke boosdoener van congestie

De congestie rond de deepseaterminals wordt grotendeels veroorzaakt door het inzetten van megaschepen door de rederijen om kosten te besparen. De inzet van deze megaschepen leidt tot enorme pieken op de terminals. Aan- en afvoer ‘aan de achterkant’ komt daardoor in de knel.

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam heeft adviesbureau EY-Parthenon een onderzoek uitgevoerd naar de congestie in de haven. EY-Parthenon komt in het rapport met een aantal aanbevelingen. Zo zouden de terminals tijdens piekmomenten meer overslagcapaciteit moeten vrijmaken voor de binnenvaart en zouden er meer vaste afhandeltijden (fixed windows) moeten komen. Ook is het advies om prestatieafspraken met binnenvaartoperators te maken. Verder kan er gedacht worden aan de invoer van prijsprikkels om vervoer over water te bevorderen.

In het onderzoek wordt aangetoond dat het met de modal split al enkele jaren de verkeerde kant op gaat. Tot en met 2012 groeide het aandeel van de binnenvaart in het achterlandvervoer gestaag tot 43%. Daarna is het teruggezakt tot 40% vorig jaar. Daarnaast tonen de onderzoekers aan dat de gemiddelde havenverblijftijd van een binnenschip in de Rotterdamse haven in de eerste drie kwartalen van vorig jaar omhoog schoot richting de 30 uur. Jarenlang schommelde de havenverblijftijd rond de 28 uur.

EY-Parthenon noemt de congestiekosten significant, al lopen de ramingen sterk uiteen. Als alle wachttijden, extra inzet van wegvervoer en toeslagen (demurrage en detention) worden meegenomen, komt de totale schadepost uit tussen de 40 en 60 miljoen euro per jaar. Wanneer er alleen gekeken wordt naar de congestietoeslagen die de binnenvaart-operators hun klanten in rekening brengen, komt de totale schade tussen de 10 en 40 miljoen per jaar uit.