Export bijna 400 keer hoger dan in 1917

De Nederlandse handel is in de afgelopen honderd jaar enorm gegroeid. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  becijferd ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van goede cijfers over de import en export van Nederland.

In 1917, toen het CBS begon met het meten van deze gegevens, werd er voor 968 miljoen gulden aan goederen ingevoerd. De uitgevoerde goederen hadden een waarde van 469 miljoen gulden. Vorig jaar was de waarde van de import 411 miljard euro en de export 469 miljard euro. Gecorrigeerd voor inflatie was de invoer 228 keer zo hoog en de uitvoer 384 keer.

Aan het begin van de vorige eeuw exporteerde Nederland voornamelijk landbouwproducten. In 2017 is dat voornamelijk de uitvoer van minerale brandstoffen, chemische producten, machines en vervoersmiddelen. In de afgelopen eeuw ontbreken er enkele perioden waarin er geen statische gegevens zijn opgeslagen. Voornamelijk in de beginjaren na 1917 en in de periode van 1940-1945 werden gegevens niet opgeslagen. Ondanks het ontbreken van deze gegevens weerhoudt dat het CBS er niet van om conclusies te trekken.

bron